บุคคลากร

www

เรามีบุคลากร ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ

ดร. ประภา  ภักดิ์โพธิ์
ท่าน ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEBS), มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) และวิทยาลัยเทคโนโลยี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC) ถือว่าท่านเป็นผู้นำเป็นคนแรกที่ริเริ่มในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น  เราอาลัยในการจากไปของท่านเมื่อเดือนสิงหาคม ในปี 2512 ที่ผ่านมา  แต่เจตนารมณ์ของท่านก็จะยังคงอยู่กับเราในโรงเรียนแห่งนี้  เราจะร่วมและสืบสานเจตนารมณ์ของท่านให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศิริภัทร ภักดิ์โพธิ์
อาจารย์ศิริภัทธิ์ ภักดิ์โพธิ์  เป็นผู้บริหารคนไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและมีตำแหน่งเป็นกรรมการในเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

Lindsay Stuart
อาจารย์ลินซี่  สจ๊วต  เป็นชาวนิวซีแลนด์ เป็นผู้บริหารการศึกษาและมีประสบการณ์เหมาะสำหรับงานในด้านการสอนแบบสองภาษา   เป็นผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยี่   และเป็นผู้ที่ได้สรรหานำเทคโนโลยี่ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้นักเรียนไทยได้รับการพัฒนาขึ้นสู่การเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น

ดร. ธีรสุดา  มังคกุล, ผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าโปรแกรมไทย
ดร. ธีรสุดา  มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนมากว่า 30 ปีในประเทศไทย  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดวังตอ ก่อนที่จะย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา  สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและเป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยี่การศึกษา ท่านได้นำเอาประสบการณ์เหล่านั้น เข้ามาพัฒนาใช้ในโรงเรียนของเราอย่างเต็มที่

เอ็มมี่  ฮิลล์, หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
อาจารย์เอ็มมี่ ฮิลล์  เป็นชาวอเมริกัน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษามากว่า 10 ปี ทำงานด้านการสอนในโรงเรียนหลายแห่งจากสหรัฐอเมริกาและจากประเทศจีน  นับว่าเป็นผู้คุณวุฒิด้านการศึกษาระดับนานาชาติ